Deze website wordt vernieuwd en aangepast aan onze nieuwe huisstijl en organisatiestructuur.

a.t. zorg heet voortaan: at.groep zorg

Intussen gaat ons werk gewoon door en zijn wij u graag van dienst!

PGB begeleiding

Een persoons gebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest vervolgens zelf uw hulpverleners of begeleiders uit. Als u kiest voor at zorg maakt u met ons afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de begeleiding geboden moet worden en de vergoeding die u daarvoor betaalt.

a.t. zorg biedt PGB begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische diagnose (bijvoorbeeld : autisme spectrum stoornis, ADHD, gedragsstoornis) op basis van een PGB.

De begeleiding wordt geboden door een thuiscoach, die, zo nodig, wordt ondersteund door een GZ psycholoog. De hulpvraag van de cliënt staat centraal!

De begeleiding kan bestaan uit:

  • Plannen en organiseren dagelijkse bezigheden
  • Hulp bij administratie
  • Ondersteuning bij het leggen van sociale contacten
  • Hulp bij budgetbeheer
  • Toezicht en begeleiding, bijvoorbeeld op school.

Indicatiestelling

Een indicatie voor AWBZ begeleiding via een PGB loopt via het CIZ of Bureau Jeugdzorg. U kunt terecht op de website van het CIZ voor aanvullende informatie. a.t. zorg kan u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie.

Per Saldo

De belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget is Per Saldo. Zij hebben een informatiepakket samengesteld wat u op deze pagina kunt vinden. Dit pakket bevat alle basisinformatie die u nodig heeft om te beslissen of u een persoonsgebonden budget wilt aanvragen. De vereniging is te vinden via www.pgb.nl.